Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło
v 3.25
GMINA KADZIDŁO
Komunikaty
Wiadomości
Urząd gminy
Wójt
Sekretarz gminy
Skarbnik gminy
Rada gminy 2006-2010
Rada gminy 2002-2006
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółka prawa handlowego
Prawo lokalne
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
OTWP
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin

strona główna: 45238
    strona główna 
   Strona główna
 
  

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U., nr. 64, poz. 565 z 2005 r.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr. 200, poz. 1651 z 2005 r. pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy w Kadzidle uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZESYŁANIEM DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ŻE ABY MÓC ZAŁOŻYĆ KONTO I WYSYŁAĆ DOKUMENTY NIEZBĘDNY JEST TZW. PODPIS ELEKTRONICZNY.

>> Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Kadzidle


 URZĄD GMINY KADZIDŁO

07-420 Kadzidło

ul. Targowa 4

województwo mazowieckie

powiat ostrołęcki


NIP Urzędu Gminy w Kadzidle: 758-11-03-980

REGON Urzędu Gminy w Kadzidle: 000541693

NIP Gminy Kadzidło: 758-21-57-110

REGON Gminy Kadzidło: 550668195


Kontakt:

tel. (Wójt): (0-29) 761-80-78

tel. (USC): (0-29) 761-83-56

tel./fax: (0-29) 761-80-16

tel./fax: (0-29) 761-80-42

tel./fax: (0-29) 761-80-67

tel./fax: (0-29) 761-89-65


E-mail:

Urząd: gmina@kadzidlo.pl

Wójt: dariusz.lukaszewski1@wp.pl; wojt@kadzidlo.pl

Sekretarz: sekretarz@kadzidlo.pl

Księgowość: finanse@kadzidlo.pl

Urząd Stanu Cywilnego: usc@kadzidlo.pl

Rada Gminy: radagminy@kadzidlo.pl

OSP: osp@kadzidlo.pl

Inwestycje: inwestycje@kadzidlo.pl

Kadry: up@kadzidlo.asi.pl

Podatki: mpu@kadzidlo.asi.pl

Drogi: ugdrogi@kadzidlo.asi.pl

Działalność gospodarcza: mrozh@op.pl

Nieruchomości: nieruchomosci@kadzidlo.pl

Prawo, administracja: g.raczkowski@kadzidlo.pl


Godziny przyjęć:

Wójt przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00

Zastępca wójta przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00

Sekretarz przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00


Numery kont:

Bank Spółdzielczy w Kadzidle: 66 8916 0002 0000 0912 2000 0010

IBAN: 66 8916 0002 0000 0912 2000 0010

SWIFT: MBREPLPW


Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kadzidło.

Zapraszamy róznież na: http://www.kadzidlo.pl


Szanowni Państwo!

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6, pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać.

Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w Urzędzie Gminy w Kadzidło.

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące (art. 13, ust.2).
 

Redaktor: Sylwester Marchewka

  ostatnia modyfikacja: 30 Listopad 2008 - 14:20
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna